چند خط هم از ما بخوانید ...

تیم پیمنت 12 برای ایجاد یک بستر مناسب جهت انتقال درآمد ارزی به کشور و انتقال کمک هزینه تحصیلی به خارج از کشور شکل گرفته است با این ویژگی که در مسیر تبادلات ارزی هیچ گونه ارزی از کشور خارج نمیشود و همچنین شما دوستان میتوانید در یک بستر امن و ساده و دقیق تبادلات ارزی را بدون کارمزد انجام دهید

تیم پیمنت 12 انجام ساده و دقیق تبادلات ارزی شما را ضمانت می نمایید

در حال حاضر ما انجام تبادلات ارزی به سه کشور اتریش ، اسلواکی و مجارستان را تضمین می کنیم و در آینده ای نزدیک شما عزیزان میتوانید برای انجام تبادلات ارزی خود به سرتاسر دنیا به تیم پیمنت 12 مراجعه نمایید و از خدمات جهانی ما در زمینه تبادلات ارزی بدون کارمزد بهره مند شوید ( فردا از آن ما خواهد بود در کنار شما )